Serieentreprenören Andy Cars blir styrelsemedlem Sting Free AB

1 June 2021

Serieentreprenören Andy Cars blev aktieägare i Sting Free ABs första ägarspridning och blir nu medlem i bolagets styrelse.

Andy driver sedan 2014 Lean Ventures International som hjälper bolag med innovationsarbete och kunder inkluderar H&M, Essity, Tieto, SMHI, Philip Morris, mfl.. Han har också varit med och utvecklat världens första managementsystem för innovation (ISO56002). 

Andy har också coachat mer än 200 start-up bolag och är jurymedlem i Europeiska Innovations Rådet som delar ut pengar till lovande start-ups i EU.