Hur man använder Stingfree nikotinportioner

Att använda Stingfree produkter är enkelt. Det enda som du behöver komma ihåg är att vända den blå sidan av prillan mot ditt tandkött.

Det finns två huvudsakliga anledningar till att det blå skyddet ska vara vänt mot tandköttet. Den första och viktigaste anledningen är att tandkött som förstörts inte växer tillbaka vilket däremot skador på läppen gör. Den andra anledningen är att tandköttet är mycket dåligt på att absorbera nikotin och smakämnen så om du skulle vända den blå sidan mot läppen istället för mot tandköttet så skulle du få en försämrad nikotin och smakupplevelse. 

Placera den blå sidan av prillan mot ditt tandkött. 

step1 no bg 800 3D

När du känner dig färgig med prillan så släng den antingen i skräplocket på dosan eller i en papperskorg. 

How to use step 4 800